Strøbyskolen er en inkluderende og innovativ folkeskole med plads til den enkelte i fællesskabet, med det sigte at være blandt de bedste af landets folkeskoler målt på faglighed og trivsel.

Strøbyskolen er en folkeskole med knap 800 elever. Skolen er inddelt i tre afdelinger: indskoling: 0. - 3. kl., mellemtrin: 4. - 6. kl. og udskoling: 7. - 9. kl.

På Strøbyskolen har vi tradition for et tæt samarbejde mellem børn, forældre og voksne for at skabe en god og tryg hverdag for alle på skolen.

Skolens personale er dygtige inden for deres felt, og består af en god blanding af nye og erfarne kræfter, som er klar til at møde de udfordringer, fremtidens folkeskole byder på.

Indskoling

Vores indskoling er fordelt i to bygninger. 0. og 1. årgang har til huse sammen med SFO1 i vores indskolingshus. Her arbejder vi aldersintegreret i faste baser. Hver base har et fast team af voksne, som har ansvaret for hele dit barns dag på Strøbyskolen – både i skole og SFO.

Vi gør meget ud af at være en fælles gruppe og arbejder med en masse forskellige sociale og faglige aktiviteter. Vi har indrettet vores 5 baselokaler på en måde, så de understøtter vores ønske om at tage udgangspunkt i dit barn og fremme undervisningsdifferentiering.

Vi har stor fokus på læsning og vores resultater er fremragende!

Fra 2. klasse flytter dit barn over i hovedbygningen, og vi danner de klasser, som er udgangspunkt for dit barns skoleliv op til 7. klasse.

Vi fortsætter det faglige og sociale arbejde, mens børnene udvikler deres selvstændighed i trygge rammer.