Information om skoleindskrivning

Tiden er nu inde til indskrivning til 0. klasse og skolefritidsordning (SFO) for skoleåret 2018/2019.

Hvem skal begynde i skole?

Børn begynder normalt i 0. klasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Sådan indskrives dit barn

Indskrivningen sker digitalt, dvs. du bruger din NemID til at logge dig på med. Nærmere information om indskrivningen kan du få på https://stevns.dk/borger/skole-pasning/skolestart, hvor der også er link til selve indskrivningen.

Du kan også få hjælp til indskrivningen på skolens kontor.

Ønsker I anden skole end distriktsskolen, skal I også benytte den digitale indskrivning.

Senest 15. december 2017 bedes du indskrive dit barn.

Tilmelding til skolefritidsordning (SFO)

På Hotherskolen og Strøbyskolen begynder de kommende elever til 0. klasse i SFO pr. 1. april. Efter indskrivning til skole får du mulighed for at fortsætte med tilmelding til SFO. Frem til skolestart er SFO et heldagstilbud, dvs. barnet tilmeldes både morgen- og eftermiddagsmodul.

Vi glæder os til at modtage dit barn i Stevns Kommunes folkeskoler.

Se også

► Indskrivningsprocedure

► Indmeldelse - skoleskift