Strøbyskolen er en inkluderende og innovativ folkeskole med plads til den enkelte i fællesskabet, med det sigte at være blandt de bedste af landets folkeskoler målt på faglighed og trivsel.

Strøbyskolen er en folkeskole med knap 800 elever. Skolen er inddelt i tre afdelinger: indskoling: 0. - 3. kl., mellemtrin: 4. - 6. kl. og udskoling: 7. - 9. kl.

På Strøbyskolen har vi tradition for et tæt samarbejde mellem børn, forældre og voksne for at skabe en god og tryg hverdag for alle på skolen.

Skolens personale er dygtige inden for deres felt, og består af en god blanding af nye og erfarne kræfter, som er klar til at møde de udfordringer, fremtidens folkeskole byder på.

Mellemtrin

På mellemtrinnet arbejder vi både på tværs af klasser og årgange, og vi begynder i højere grad at orientere os mod omverdenen.

Vi udfordrer børnene, og læsning er fortsat højt på dagsordenen, men nu også suppleret af en særlig indsats omkring matematik.

Faglig læsning, læsebånd, sproglighed i matematik og Cooperativ Learning er nye nøglebegreber for dit barn. Cooperativ Learning er gruppearbejde på en måde, der sikrer at alle er med og hjælper hinanden. Det tror vi på, er vejen frem for både de fagligt stærke elever og for de elever, som har svært ved det og brug for hjælp.

Vi arbejder fortsat meget med de sociale kompetencer, for det er nu, dit barn skal til at stå på egne ben – turde løsrive sig med egne tanker og idéer. Det støtter vi børnene i, ved at give dem plads til at udfolde sig i et kreativt og eksperimenterende miljø.

På mellemtrinnet kommer nye fag til – svømning, madkundskab og håndværk & design.

Til mellemtrinnet hører bl.a. følgende aktiviteter: Hyttetur i 5. klasse og cyklistprøve i 6. klasse.