Uddannelsesstatistik

I henhold til loven skal en uddannelsesinstitution sikre, at en række oplysninger er tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Det er UNI•C Statistik & Analyse, der stiller uddannelsesstatistiske oplysninger til rådighed via Undervisningsministeriet hjemmeside.

Forespørgsler af indholdsmæssig art vedrørende grundskolen skal fortsat rettes til:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Afdelingen for grundskole og folkeoplysning
tlf. 33 92 50 00 eller på e-mail [email protected]

Databanken driftes og vedligeholdes af Styrelsen for IT og Læring.

For alle henvendelser omkring Databanken henvises til [email protected] .