Velkommen til SFO'en

SFO 1 er et tilbud til alle børn på Strøbyskolen fra børnehaveklasse til 2. klassse.
SFO 2 er et tilbud til alle børn på Strøbyskolen fra 3. - 6. klasse, børnene overflyttes til SFO 2  fra 1. april i 2. kl. Du kan se uddrag fra SFO-2 folderen 2017 her.
Morgenåbningen er også et tilbud til elever fra 3. klasse og opefter.

Strøbyskolens SFO ordninger er fuldt integrerede i skolen, og alle lokaler er fælleslokaler. Der samarbejdes om børnenes trivsel, om undervisningen og aktiviteter i fritiden.

Børnene går i en basegruppe i skoletiden, og denne basegruppe er udgangspunktet for fritiden også. Basen er sammensat af børn fra børnehaveklasse til 1 klasse/2. klasse.

SFO kan kontaktes på telefon om morgenen frem til skolestart, og efter kl. 14.15, hvor SFO åbner igen. Der kan ikke ringes til SFO mellem kl. 8.00-14.15.

Vi anbefaler, at børnene har faste aftaler om ”gå hjem” tider, og at alle aftaler står i vores elektroniske Tabulex. Brug også gerne skoleintra besked.

Da vi er optaget af at lave aktiviteter for og med børnene, anbefaler vi at telefon opringninger om eftermiddagen begrænses mest muligt.

Børnene kan bruge skolebusser, og der er opsyn ved busholdepladsen ved "14.15" og "15.15"- busserne. Forældrene skal være opmærksomme på, at nogle busruter ikke kører på skolefridage og i skoleferier, oplysningerne om det vil altid være at finde på forældre-intra. Transport til og fra SFO et forældreansvar, også når det gælder bustransport.

Børn tilmeldt morgenmodul kan spise morgenmad inden skolestart. Der serveres sund morgenmad.

Om eftermiddagen får børnene tilbudt et mellemmåltid.

Morgenmodul giver ret til hele året at komme i SFO før kl. 8, også i ferierne. ER der behov for pasning før kl. 8.00, skal der tilkøbes morgenmodul.

Husk ekstra skiftetøj, indesko, og især overtøj passende til årstiden. Børnene er ude hver dag, både i skoletiden, og i SFO tiden.

Åbningstider

Morgenmodul* 06.30 - 08.15
Mandag-torsdag 14.15 - 17.00
Fredag 14.15 - 16.30

* Fælles for SFO1 og SFO2 (alle dage)

Kontakt
Indskolingshusets SFO
Lendrumvej 1
4671 Strøby
Tlf: 20 37 20 01

SFO 2
Lendrumvej 1
4671  Strøby
Tlf.: 29 37 92 51

Lukkedage for både SFO1 og SFO2
Du skal være opmærksom på, at SFO'erne holder lukket:

  • De tre dage før påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • 5. juni (Grundlovsdag)*
  • Uge 29
  • Uge 42
  • Dagene ved jul og nytår

Hvis du ikke selv har mulighed for at få passet dit barn, tilbyder vi feriepasning på en af skolerne.

* Dette gælder dog ikke 5. juni (Grundlovsdag).

Læs om tilmelding, lukkedage og takster